Pancevac Online

Broj 4574 · 04.09.2014.

Politika

Nova stranka i Pokret socijalista o javnim beležnicima

Sumnje i pohvale

Kliknite za veci prikazKliknite za veci prikaz

Gradski odbor Nove stranke, partije na čijem čelu je bivši predsednik Vlade Srbije Zoran Živković, i Gradski odbor Pokreta socijalista Srbije izneli su u saopštenjima oprečne stavove povodom početka rada javnih beležnika, pripadnika nove profesije u pravosuđu Srbije.

Nova stranka je podsetila da je tokom rasprave o zakonima koji regulišu rad beležničke profesije u Skupštini Srbije Živković upozorio da je prerano za početak rada javnih beležnika s obzirom na to da ih je do sada izabrano samo 95, a predviđeno je da ih bude 350 na teritoriji Srbije.

Živković je rekao da bi zato bilo bolje da se sprovođenje Zakona o prometu nepokretnosti odloži do 1. jula iduće godine, dok se ne izaberu svi javni beležnici.

Predsednik Nove stranke je upozorio i da će lokalnim samoupravama biti oduzeto pravo da overavaju potpise, iako beležnici nisu izabrani u više od polovine opština u Srbiji.

– Predloženim zakonima sudske takse su duplo više nego ranije. One će sada iznositi od 9.000 do maksimalnih 600.000 dinara zavisno od visine ugovora. Tu t r e b a tražiti odgovor na pitanje kako je moguće da je mali broj ljudi mogao da položi za javne beležnike i da dobije taj posao, jer je on samo za odabrane – naglasio je Živković.

On je dodao da su poslaničkoj grupi njegove stranke dostavljene primedbe ljudi koji su učestvovali na konkursima za javne beležnike a nisu izabrani. Prema Živkovićevim rečima, to je povod za sumnju da su se javni beležnici zapošljavali preko veze.

S druge strane, Pokret socijalista Srbije je u potpunosti podržao zakonska rešenja kojima je regulisan rad javnih beležnika. Ta stranka smatra da će ta profesija biti veoma važna za pravnu sigurnost naših građana.

„Srbija kasni sa uvođenjem javnih beležnika u odnosu na Evropu, ali i okruženje, jer gotovo sve okolne zemlje već više godina imaju javnobeležnički sistem koji besprekorno funkcioniše. U nadležnosti budućih javnih beležnika biće ugovori o raspolaganju nepokretnostima, overa dokumenata, poslovi koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa u braku ili vanbračnoj zajednici, kao i poslovi koji se tiču nasleđivanja. Glavni problem u vezi sa budućim radom javnih beležnika nije stručnost, već kontrola njihovog etičkog integriteta i savesnosti u obavljanju tog posla”, piše u saopštenju Pokreta socijalista.

Ta stranka smatra da je uvođenje javnih beležnika u pravni sistem Srbije motivisano potrebom da se stvori pravna sigurnost, naročito u prometu nepokretnosti, kao i da se stvori pozitivna klima za strana ulaganja.

Početak rada javnih beležnika trebalo bi da rastereti sudove i omogući sigurno ostvarivanje i zaštitu interesa građana. Pokret socijalista daje punu podršku Vladi i Skupštini Srbije i smatra da će se pravni poslovi sada brže završavati, da će moralnu i materijalnu odgovornost za njih preuzeti javni beležnici i da više neće moći da se događaju prevare s višestrukom kupovinom stanova, kao što je bilo ranije.

M. G.