Pancevac Online

Broj 4470 · 06.09.2012.

Društvo

Reagovanje na tekst „Jasni planovi za budućnost”, „Pančevac” broj 4469

Više od 20 programa u Domu kulture

Dom kulture Kačarevo prinuđen je da demantuje izjavu novog predsednika Skupštine MZ Kačarevo, koja je objavljena u prošlom broju „Pančevca”. Žalosna je činjenica da prvi čovek sela ne zna šta se dešava u njegovom sopstvenom dvorištu, a moram da napomenem i to da nije obavljen nijedan zvaničan razgovor predstavnika Doma kulture s novopostavljenim predsednikom Skupštine MZ-a.

U Domu kulture je tokom ovog leta (jun, jul i avgust), u dvorištu zgrade Mesne zajednice, u kojoj je privremeno smešten od 1982. godine do izgradnje namenskog objekta, održano preko 20 programa za mlade (projekcije filmova, koncerti, izložbe...). Dom kulture je ovo dvorište, zbog prostornih problema, bez ičije pomoći prilagodio kulturnim programima.

MZ Kačarevo u 2012. godini nije ostvarila nijedan novčani transfer prema Domu kulture, tako da ne bi trebalo da postavlja pitanje alternativnih vidova finansiranja ove ustanove. Kada su u pitanju udruženja „Vardar” i „Slaninijada”, Dom kulture je sve ono što su ta udruženja organizovala, a tiče se kulture, ispratio u ljudstvu, u tehničkoj opremi i ustupanjem svojih prostorija na korišćenje, bez nadoknade. Dolazimo do zaključka da su svi kačarevački kulturni programi održani uz učešće Doma kulture.

Ustanova na čijem sam čelu je 3. aprila ove godine poslala tadašnjoj većnici za kulturu dokument „Opstrukcija rada Doma kulture”, u kom je objašnjeno kako je opstrukciju vršio tadašnji saziv Saveta MZ-a Kačarevo.

Nadam se da izjava sadašnjeg predsednika Skupštine MZ-a nije pokazatelj nastavka istog odnosa, već samo njegov lični pogled na ovu situaciju.

Marijan Muškinja, direktor Doma kulture Kačarevo