Pancevac Online

Broj 4470 · 06.09.2012.

Hronika

Savet vojvođanskog ombudsmana građanima

Kada zastarevaju dugovanja za komunalije

Građani imaju pravo da odbiju sudsko plaćanje dugova za komunalije koji su stariji od godinu dana. Međutim, to mogu da učine samo ako prethodno istaknu prigovor zastarelosti, odnosno upozore onog ko pokušava prinudnu naplatu da su njegova potraživanja zastarela. Jedino u tom slučaju tužba protiv njih biće odbijena. U suprotnom, moraće da na kraju plate sva dugovanja – navodi se u informaciji objavljenoj na sajtu Pokrajinskog ombudsmana.

U njoj se kaže i da u potraživanja koja zastarevaju posle godinu dana spadaju dugovi za grejanje, struju, gas, vodu, dimničarske usluge, RTV pretplatu i održavanje čistoće.

Ombudsman podseća da odnedavno dugove za komunalije prinudno naplaćuju privatni sudski izvršitelji i da to nije više kao dosad u nadležnosti sudova.

Međutim, i oni moraju da rade na osnovu zakonskih odredbi kojima je previđeno da pre svakog pokušaja naplate moraju prvo da pismeno obaveste dužnika.

Nakog toga, on ima pravo da u roku od pet dana podnese pismeni prigovor. U njemu može da se pozove na zastarelost potraživanja posle čega se postupak po podnetom prigovoru sprovodi na sudu. Najvažnije da građani sami treba da vode računa o tome da li su potraživanja komunalnih preduzeća prema njima zastarela ili ne, te ne treba da očekuju da će ih neko drugi, bilo da je u pitanju javno komunalno preduzeće bilo privatni sudski izvršitelji o tome obavestiti.

Mihajlo Gligorić