Pancevac Online

Broj 4470 · 06.09.2012.

Hronika

Gde je istina o podizanju vetrozaštitnih pojaseva?

Košava će nekog da oduva

Javnost čeka da sazna činjenice

Gradsko veće je na predlog svog člana Gorana Pandurova 28. avgusta formiralo radnu grupu čiji je zadatak bio taj da ispita realizaciju ugovora o podizanju vetrozaštitnih pojaseva iz decembra 2011. vrednog 40 miliona dinara, i da u roku od sedam dana izvesti pančevačku izvršnu vlast o tome ima li propusta i ko je odgovoran za njih.

Pandurov je izneo sumnje da u ovom poslu ima ozbiljnih propusta, navodeći kako je zasađeno manje od 30 procenata mladica raznog drveća, a naplaćeno dvostruko više novca. On je na osnovu svoje slobodne procene utvrdio kako je korov prekrio najveći deo sadnica, kao i da se 50 do 70 procenata njih osušilo, priznajući pritom kako uzrok tome može biti i velika višemesečna suša.

Odlukom Veća razrešena je komunalna inspektorka Ilona Apro Krstić, zadužena za kontrolu poštovanja ugovora pod izgovorom da je bila u sukobu interesa.

Do zaključenja ovog broja našeg lista u sredu 5. septembra nije rečeno da li je radna grupa završila svoj posao. Jelenka Novaković, prethodna većnica za poljoprivredu, u telefonskom razgovoru je samo kratko izjavila kako je reč o „paušalnim i subjektivnim procenama jednog čoveka (Gorana Pandurova prim. aut.) koji nije ni razmatrao činjenice iz ugovora, te da mu je cilj najverovatnije da pusti glasinu, a da potom izveštaj radne grupe, koja će utvrditi kako nema nepravilnosti, dobije neuporedivo manju medijsku pažnju”.

Prema saznanjima „Pančevca” tekst ugovora i analiza nadležnog većnika ne slažu se utoliko što su sa 23 miliona dinara dosad isplaćena izvođaču pokriveni ne samo troškovi nabavke sadnica, kako tvrdi Pandurov, već i geodetske pripreme i uređenje terena na kojima su vetrozaštitni pojasevi podignuti. Osim toga, ovim novcem plaćen je još jedan broj sadnica koje u rasadnicima čekaju jesenju sezonu sadnje. Prema izvorima našeg lista, od navedenog novca 10 miliona je iz pančevačkog budžeta, a preostalih 13 miliona dala je Vlada Vojvodine. Pokrajinska vlast utvrdila je kako je sve sprovedeno u skladu s ugovorom.

Postoje indicije i da nije sve jasno ni u vezi s razrešenjem inspektorke Apro Krstić, ali da bi trebalo sačekati izveštaj radne grupe. Iz njega bi trebalo da bude jasno da li je po sredi zloupotreba budžetskih sredstava, kako se implicitno može zaključiti na osnovu odluke Gradskog veća, ili čitav slučaj ima drugačiju pozadinu.

D. V.