Pancevac Online

Broj 4468 · 23.08.2012.

Aktuelno

Uskoro Bijenale umetnosti

Nove premijere i traganje za inicijativama

Kliknite za veci prikaz

U okviru segmenta vizuelnih umetnosti 15. Bijenala, koje će se pod nazivom „De/re/konstrukcija: prostor, vreme, sećanje” održati u Pančevu od 7. septembra do 7.

oktobra, u organizaciji Kulturnog centra Pančevo, selektori Aneta Stojnić i Nikola Dedić odabrali su 13 premijernih projekata.

Među produkcijama koje će biti premijerno prikazane na 15. Bijenalu umetnosti posetioci će imati priliku da vide „Oktobar XXX” kustoskinje Jelene Vesić, najnoviji film poznatih slovenačkih autora Marine Gržinić, Aine Šmid i Zvonka T Simčiča – „Relations. 25 years of the Lesbian Group Ljkuc – LL Ljubljana” i mnoge druge projekte.

Lokalnim kontekstom Pančeva baviće se grupa „Medijska arheologija” kroz multimedijalni događaj posvećen medijskoj istoriji „Pančevca”, dok će Dubravka Sekulić sa grupom mladih arhitekata iz Pančeva realizovati projekat „Režimi prostora”, u kom će sagledati tragove koje je transformacija iz socijalističkog društva Jugoslavije u kapitalističko društvo Srbije ostavila na prostor grada i istražiti šta ove promene znače za Pančevo.

Bijenale nije zamišljeno kao prostor za revijalno predstavljanje autorskih radova na zadatu temu, odnosno kao izložba u konvencionalnom smislu reči, već predstavlja želju selektora vizuelnog segmenta Anete Stojnić i Nikole Dedića da tragaju za inicijativama u kojima se umetnost koristi kao neka vrsta paralelnog, alternativnog prostora za debatu o nasleđu jugoslovenskog poznog socijalizma i postsocijalizma. Odluka selektora jeste da Bijenale iskoriste kao vrstu alternativnog, kritičkog javnog prostora unutar koga će biti moguće pokrenuti polemike i javne debate, imajući u vidu da na sceni savremene umetnosti i kulture u Srbiji i u regionu deluje značajan broj kolektiva, inicijativa i pojedinaca, koji se u svojim praksama na različite načine bave ovim pitanjima.

Selektori su sagledali mogućnost da od Bijenala načine pokretnu platformu za artikulisanje određenih oblika javnog govora. Ova manifestacija, prema njihovom mišljenju, predstavlja prostor za saradnju, dijalog, jukstapoziciju ili pak kontrapoziciju grupa/aktera na lokalnoj i regionalnoj sceni, koji se bave različitim problemskim temama, ali koje objedinjuje bavljenje pitanjem politike i političnosti u sferama prožimanja umetničkog, društvenog i kulturnog. Na ovaj način mogu se otvoriti nove mogućnosti za zajedničko preispitivanje uloge i učinkovitosti ovih praksi u savremenoj društvenoj realnosti, kako pojedinačno tako i kao aktera scene u širem smislu.

R. T.