Pancevac Online

Broj 4468 · 23.08.2012.

Aktuelno

Važno obaveštenje

Oglas za pomoć izbeglicama

Povereništvo za izbeglice Grada Pančeva obaveštava izbeglice, bivše izbeglice i interno raseljena lica da je u toku oglas za izbor korisnika za dodelu pomoći koja obuhvata tri seoske kuće sa okućnicom na teritoriji grada. Prijave se mogu se preuzeti u Povereništvu za izbeglice, Trg kralja Petra I 2–4, svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Rok za njihovo podnošenje je 4. septembar.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon Povereništva 013/308818.

J. J.