Pancevac Online

Broj 4437 · 19.01.2012.

Komentari

Građanska promatračnica

Selektorska posla

Kliknite za veci prikaz

Evo jedne klasične pretpostavke s obzirom na to da potpisnik priče koja sledi tu storiju ne može da promatra sa iskustvene tačke gledišta: mora da neki ljudi na čelnim pozicijama u ovoj državi, kada počnu da odlučuju o sudbinama ljudi i gradova, automatski zaborave da su u svojoj zemlji, s gradovima i ljudima u njima, pa snevaju da su negde drugde.

Na Veneri, na primer.

Kako drugačije objasniti nedavni potez Olivera Dulića, ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Srbije, a koji je tek pre dan-dva izašao na videlo. On je, što tekst na naslovnoj strani ovog broja naših novina podrobno objašnjava, naložio da se krajem novembra u Beogradu formira radna grupa za izradu projektnog zadatka i elaborata o uzroku i stepenu zagađenja pančevačkog vazduha opasnim i štetnim materijama. Neupućeni čitalac reći će: „Bravo, super, treba da znamo ko nas i kako truje”, ne znajući da tim sa skoro istim zadacima postoji u našem gradu još od 2008.

Zajednički imenitelji obeju ekipa jesu činjenica da ih je oformio selektor Dulić, kao i neka ista imena u njima. Suštinska razlika je u tome, i tu se vraćamo na početak priče o ministarstvima u kosmosu, da je kod nas obrazovana Radna grupa za rešavanje ekoloških problema u Pančevu u svom sastavu imala i gradonačelnika, predsednika Skupštine grada, lokalnog ministra za zaštitu životne sredine i predstavnika našeg sekretarijata koji se bavi ovom problematikom. Dakle, ovdašnje ljude, kojima je po prirodi stvari više nego nekom sa strane stalo da se reše ovdašnji problemi.

Uz dužno poštovanje prema pojedinim stručnjacima iz fabrika zagađivača, nova grupa je ostala i bez generalnih direktora kompanija iz južne industrijske zone. Tako će delegirani morati svaki put da trknu po svoj stav, što ume da traje, a nama su potrebne brze reakcije.

Možda je prvi srpski ekolog, rudar i urbanista zbog brojnih obaveza opisanih u rogobatnom nazivu njegovog portfelja zaboravio da postoji tim koji je stvorio, te je zato napravio drugi. To je vrlo verovatno jer je definitivno smetnuo s uma gde se to nalazi varošica Pančevo (36 minuta vožnje automobilom od zgrade Vlade u Beogradu, merili smo!), pa je to razlog iz kog nije kampovao na ulicama našeg grada 1. i 2. novembra, kada je oboren evropski rekord u aerozagađenju gradskog stambenog prostora! Nikog ne bi trebalo da iznenadi ni velika mogućnost da Dulić nije dolazio i zato što bi rizikovao da ga građani izvižde, što svakako nije poželjno u predizbornoj kampanji.

Pošto nije svraćao, valjda je svima jasno i da pančevački tim nije razmatrao tešku situaciju u punom sastavu. Ministar je, ako je bio sprečen da dođe, mogao da pošalje svoju desnu ekološku ruku, eksperta za štetnost benzena, drž. sek. Miladina Avramova.

Miligram (1.000 mikrograma) ove kancerogene materije po metru kubnom pančevačkog vazduha možda bi o(ne)svestio Avramova, pa bi shvatio da nije tačno da je „tek nekoliko hiljada mikrograma benzena opasno po život”, kako je jednom izjavio, već da je za opravdani strah za opstanak dovoljno i mnogo manje.

Ma, dođite u Pančevo, da se vidimo i popričamo ko ljudi, glupo je da se samo dopisujemo. Novinari imaju spiku za vas.

Siniša Trajković