Pancevac Online

Broj 4437 · 19.01.2012.

Komentari

Organizovano rasulo

Zoran T. Popović

• Oni su nama učinili mnogo dobrih stvari, ali smo i mi bili izuzetno korektni, pa im to ne prebacujemo.

• Bio sam jako dobro dete, a danas sam roditelj. Ne zna se šta je teže.

Misao za ovu nedelju

• Svaki čovek u životu treba da ima neki cilj, a ostvariće ga samo onda ako uspe da ne bude meta.