Pogledajte kako smo proslavili 135. godišnjicu
(klik na znak!)

„PANČEVAC" - 135 GODINA KASNIJE

Prvi broj „Pančevca" pojavio se pred čitaocima 13. aprila 1869. godine po julijanskom kalendaru. Idejni tvorac, osnivač, vlasnik i urednik nedeljnika za prosvetne i materijalne interese bio je 26-godišnji Jovan Pavlović, profesor Trgovačke škole. Dozvolu za pokretanje lista Pavlović je zatražio od Generalne komande u Temišvaru, a njegovu molbu svojim potpisima podržali su lekari ljubomir Nenadović i Konstantin Peičić, knjižari Kamenko i Pavle Jovanović, advokat Svetislav Kasapinović i pesnici Vasa Živković i Jovan Jovanović Zmaj.

List je zbog svoje slobodoumne uređivačke politike često zabranjivan i plenjen, a u jednom kraćem periodu, tokom tromesečne zabrane izlaženja, pojavljivao se pod nazivom „Graničar", da bi definitivno prestao da izlazi 1876. godine.

„Pančevac" ponovo izlazi od 1919. godine do Šestojanuarske diktature kao privatno glasilo blisko Demokratskoj, a posle razlaza, Samostalnoj demokratskoj stranci. Nakon obnavljanja izlaženja vlasnik dr Dušan - Duda Bošković redakciju seli u Novi Sad i preimenuje list u „Vojvođanin".

Posle Drugog svetskog rata „Pančevac" je obnovljen decembra 1952. godine. U skladu s tadašnjim prilikama, osnivač lista bio je Narodni front. Pravni sledbenik Narodnog fronta, Opštinska konferencija SSRN, bila je osnivač do septembra 1990. godine. Tada je pravo osnivača preneto na Skupštinu opštine Pančevo, koja zadržava prava osnivača preduzeća, a prava osnivača nad javnim glasilima (Radio Pančevom i listom „Pančevac") vraća preduzeću koje je poslovalo pod nazivom Društveno preduzeće za novinsku i radio-difuznu delatnost „Pančevac" Pančevo, sa potpunom odgovornošću.

Osnivač, Skupština opštine Pančevo, ponovo preuzima osnivačka prava nad javnim glasilima preduzeća jula-oktobra 1992. godine. To je učinjeno jednostranom odlukom SO Pančevo (kojom su vladali SPS i SRS), bez saglasnosti preduzeća da se odriče osnivačkih prava nad javnim glasilima u svom sastavu. Jednonedeljni štrajk zaposlenih nije dao rezultate, a potom je usledila čistka saradnika i otpuštanje „nepodobnih".

Preduzeće od januara 1994. godine posluje pod današnjim nazivom: Javno novinsko-izdavačko preduzeće u društvenoj svojini „Pančevac" Pančevo, sa potpunom odgovornošću, a od avgusta 1998. godine pod nazivom Javno novinsko-izdavačko preduzeće „Pančevac", s osnovnom delatnošću izdavanje novina.

U preduzeću radi 26 zaposlenih, a u pripremanju novina učestvuje tim stalno zaposlenih, koji čine deset novinara, fotoreporter, lektorka, dizajnerka i glavni i odgovorni urednik, i ekipa od tridesetak honorarnih saradnika, uglavnom studenata. „Pančevac" danas, 135 godina nakon prvog pojavljivanja pred čitaocima, izlazi prosečno na 32 strane, u prosečnom tiražu od 15.800 primeraka, sa remitendom manjom od 10 procenata.

Uz Streljačku družinu, Srpsko crkveno pevačko društvo i Gimnaziju, „Pančevac" spada među najstarije aktivne institucije u gradu Pančevu, koji ove godine obeležava 850 godina postojanja.

 
     
 

„Pančevac" je nedeljnik i izlazi petkom
Osnivač Javnog novinsko-izdavačkog preduzeća u društvenoj svojini „Pančevac": Opština Pančevo
Izdavač: JNIP „Pančevac", Pančevo, Žarka Zrenjanina 1

· Direktor: mr EDVARD JUKIĆ
· Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika: MARIJA ANDRIĆ
· Redakcija: Snežana Buvač (ekonomija), Biljana Bulatović-Pajić (politika), Mihajlo Gligorić (društvo), Vladimir Đoković (hronika), Nenad Živković (hronika), Verka Mitkovska (hronika), Dragana Mladenović (kultura), Aleksandar Živković (sport), Zoran Spremo (politika), Ankica Stojkov-Živić (hronika)
· Tehnički urednik: Dunja Šašić
· Fotoreporter: Bogdan Petrov
· Lektura: Julijana Jović
· Upravni odbor: Darko Protić, Biljana Bulatović-Pajić, Zoran Nedić, Srećko Janković, Zoran Spremo, Vladimir Đoković

· Telefoni: 301-150 (redakcija), 300-820 (oglasno odeljenje), 300-830 (marketing i faks)
· Poštanski fah 28, telegrami „Pančevac"
· Tekući račun 160-43415-05 kod „Delta banke" Pančevo
· Devizni račun 00-503-0000082.4 kod "Delta Banke"
· PIB 101054934
· Rukopisi se ne vraćaju
· Reklamacije se primaju u roku od sedam dana
· Štampa „Politika Newspapers and Magazines" d. o. o., Makedonska 29, Beograd
· Na osnovu rešenja Ministarstva za informacije Republike Srbije
upisan je pod registarskim brojem 1417 od 8. decembra 1992. godine